Privacybeleid

Privacybeleid van Luxury Grapes

In dit Privacybeleid staat beschreven hoe je Persoonsgegevens worden verzameld door Luxury Grapes, gebruikt en aan anderen worden verstrekt wanneer je een bezoek brengt aan www.luxurygrapes.nl (hierna genoemd de "Site") of er iets koopt. 

Bij Luxury Grapes hechten we veel belang aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bij ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Privacywet stelt. Wij gaan daarbij uit van de volgende eisen:

  • Welke doeleinden wij gebruiken om je gegevens te verwerken;
  • Wie de persoonsgegevens ontvangt;
  • Of we de gegevens buiten de EU doorgeven en op welke wettelijke grondslag;
  • Hoe lang wij de gegevens bewaren;
  • Wat de rechten zijn van de klant als deze de toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens wil intrekken;
  • Waar de klant een klacht kan indienen;
  • Of en waarom de klant verplicht is om de persoonsgegevens aan u te geven en wat er gebeurt als de klant geen toestemming geeft;

Welke Persoonsgegevens we verzamelen

Wanneer je een bezoek brengt aan de Site, verzamelen we automatisch bepaalde gegevens over je apparaat, waaronder gegevens over je webbrowser, IP-adres, tijdzone en bepaalde cookies die op je apparaat zijn geïnstalleerd. Terwijl je de Site doorbladert, verzamelen we bovendien gegevens over de individuele webpagina's of producten die je bekijkt, de websites of zoektermen die je op de Site hebben gebracht, en informatie over je interactie met de Site. Deze automatisch verzamelde gegevens noemen we "Apparaatgegevens".

We verzamelen Apparaatgegevens met gebruik van de volgende technologieën:

- “Cookies” zijn gegevensbestanden die op je apparaat of computer worden geplaatst en vaak een anonieme unieke id bevatten. Ga voor meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies naar: http://www.allaboutcookies.org.

- "Logbestanden" traceren handelingen op de Site en verzamelen gegevens waaronder je IP-adres, het browsertype, de internetprovider, pagina's waarvandaan je naar de Site wordt gestuurd en waar de Site je naartoe stuurt, en datum- en tijdsaanduidingen.

- "Webbakens", "tags" en "pixels" zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om gegevens te registreren over je gebruik van de Site.

Wanneer je een aankoop doet of probeert te doen op de Site, verzamelen we bepaalde gegevens van je waaronder je naam, factuuradres, bezorgadres, betaalgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Wij noemen deze gegevens "Bestelgegevens". Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen we je naam en e-mailadres voor marketingdoeleinden. Je kunt je hiervoor ook weer afmelden door op 'afmelden' in de nieuwsbrief te klikken of een mail te sturen naar hello@luxurygrapes.nl.

Wanneer we het in dit Privacybeleid hebben over "Persoonsgegevens", bedoelen we daarmee zowel Apparaatgegevens, Bestelgegevens als Gegevens voor Marketingdoeleinden (het e-mailadres en je naam).

Hoe we je Persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken de Bestelgegevens die we verzamelen in het algemeen om bestellingen af te handelen die via de Site zijn geplaatst (onder meer voor het verwerken van je betaalgegevens, het klaarmaken voor verzending, en het verstrekken van facturen en/of bestellingsbevestigingen). We gebruiken deze Bestelgegevens bovendien om: met je te communiceren; bestellingen te controleren op potentiële risico's of fraude; en je informatie en advertenties over onze producten of diensten te sturen, volgens de door jou aangegeven voorkeuren.

We gebruiken de verzamelde Apparaatgegevens (met name je IP-adres) voor controle op potentiële risico's en fraude, en meer in het algemeen om onze Site te verbeteren en te optimaliseren (bijvoorbeeld door analyses te genereren over hoe onze klanten op de Site navigeren en om het succes van onze marketing- en advertentiecampagnes te beoordelen).

De Bestelgegevens zouden ook kunnen worden verstrekt aan bedrijven met wie wij samen werken. Ook gebruiken wij cookies om advertenties te kunnen richten aan de juiste doelgroep. We verstrekken je Persoonsgegevens aan derden die ons helpen je Persoonsgegevens te gebruiken zoals hierboven wordt beschreven. We gebruiken bijvoorbeeld Shopify om onze onlinewinkel te beheren. Op de pagina https://www.shopify.nl/juridisch/privacy lees je hoe Shopify omgaat met je Persoonsgegevens. Daarnaast gebruiken we Google Analytics om te begrijpen hoe onze klanten de Site gebruiken. Op de pagina https://policies.google.com/privacy?hl=nl vind je meer informatie over hoe Google je Persoonsgegevens gebruikt. Je kunt je ook afmelden voor het gebruik van Google Analytics op de pagina https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Daarnaast gebruiken we Meta Pixel. Meta Pixel verzamelt: Http-headers – Alles dat over het algemeen aanwezig is in HTTP-headers, een standaard webprotocol dat wordt verzonden tussen elk browserverzoek en elke server op internet. Deze informatie kan gegevens bevatten zoals IP-adressen, informatie over de webbrowser, paginalocatie, document, verwijzer en persoon die de website gebruikt; Pixelspecifieke gegevens – Inclusief Pixel ID en de Facebook-cookie; Knopklikgegevens - Bevat alle knoppen waarop je hebt geklikt, de labels van die knoppen en alle pagina's die zijn bezocht als gevolg van de knopklikken; Formulierveldnamen - Bevat websiteveldnamen zoals 'e-mail', 'adres', 'hoeveelheid' voor wanneer je een product of dienst koopt.

We kunnen je Persoonsgegevens ook verstrekken om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om gevolg te geven aan een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander rechtsgeldig informatieverzoek dat we ontvangen, of om onze rechten op andere manieren te beschermen.

Zoals hierboven beschreven, gebruiken we je Persoonsgegevens om je gerichte advertenties of marketingberichten te sturen die kunnen aansluiten op je belangstelling.

Voor meer informatie over hoe gerichte advertenties werken, kun je terecht op de informatiepagina van het Network Advertising Initiative ("NAI") op http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Je kunt je afmelden voor gerichte advertenties via:

Facebook - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Google- https://www.google.com/settings/ads/anonymous

Bing- https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/

Je kunt je ook afmelden voor bepaalde van deze diensten via de opt-outpagina's van de Digital Advertising Alliance: http://optout.aboutads.info/.

Do Not Track

Een "Do Not Track"-signaal van je browser leidt er niet toe dat we anders omgaan met het verzamelen en gebruiken van gegevens.

Veiligheid van onze website (TLS/SSL)

Onze Site gebruikt Transport Layer Security (TLS) om alle verbindingen te beveiligen. Transport Layer Security (TLS) is een versleutelingsprotocol dat wordt gebruikt om de communicatie via internet te beveiligen. Dit is te zien aan het hangslotpictogram dat wordt weergegeven in de browser naast een URL die begint met https://. Wij ondersteunen versie TLS 1.2 en hoger van het TLS-protocol. Hoewel TLS het oudere SSL-protocol (Secure Sockets Layer) heeft vervangen, worden de termen TLS en SSL nog steeds als synoniemen gebruikt. Met andere woorden, een SSL-certificaat is eigenlijk een TLS-certificaat.

Je rechten

Als je in Europa woont, heb je recht op inzage in de Persoonsgegevens waarover we over je beschikken en kun je vragen dat je Persoonsgegevens worden gerectificeerd, bijgewerkt of gewist. Als je van deze rechten gebruik wilt maken, kun je contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens. Als je in de EU woont, merken we bovendien op dat we je persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van overeenkomsten die we met je hebben (bijvoorbeeld als je iets bestelt via de website) of voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen die hierboven zijn opgesomd. Houd er rekening mee dat je Persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten Europa, waaronder naar Canada en de Verenigde Staten (alleen commerciële bedrijven) op basis van het adequaatheidsbesluit (Art. 45 van Regulation (EU) 2016/679).

Bewaartermijnen

Wanneer je een bestelling plaatst via de Site, bewaren we je Bestelgegevens tot je ons vraagt deze gegevens te verwijderen.

Leeftijdsrestricties

Deze Site is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar, wat in lijn is met de Alcoholwet. Wij controleren jouw leeftijd vóór de aankoop en na de aankoop (tijdens de bezorging doet onze bezorgdienst een 18+ check).

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan af en toe worden bijgewerkt, bijvoorbeeld omdat we anders gaan werken met gegevens of om andere operationele redenen of omdat dit door wet- of regelgeving wordt vereist.

Klachten

Mocht je het niet eens zijn met de manier waarop wij gegevens verwerken, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: De Autoriteit Persoonsgegevens.

Neem contact met ons op 

Als je meer wilt weten over hoe we met privacy omgaan of als je vragen hebt of een klacht wilt indienen, kun je een e-mailbericht sturen naar hello@luxurygrapes.nl of een brief sturen naar het volgende adres: Adriaan Morriënpad 39, Driehuis NH, 1985 GR, Nederland. KVK: 89812220