Werkwijze Alcoholwet

15/08/2023

Luxury Grapes (hierna ook 'wij' of 'we') verkoopt geen alcohol aan minderjarigen. Wij doen er alles aan om verkoop aan jongeren onder de achttien jaar tegen te gaan. Daarom staan wij ook achter de NIX18 campagne. Van wijn moet op een verantwoorde manier genoten kunnen worden. Daarom doen wij er alles aan om alcoholmisbruik te voorkomen. 

Met dit document geven wij inzicht in de manier waarop wij invulling geven aan verkoop op afstand conform de eisen die gesteld worden in de Alcoholwet. Met dit document wordt voldaan aan de gestelde eis in Artikel 20a, eerste lid, sub b, waarin wordt gesteld dat bij verkoop van alcohol op afstand wordt beschikt over en het hanteren van een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt gecontroleerd. 

Dit document is actueel en wordt jaarlijks en/of bij iedere gewijzigde situatie opnieuw herzien en eventueel gewijzigd. Dit document bevat een omschrijving van de werkwijze die wij hanteren om te voldoen aan de eisen gesteld in de Alcoholwet:

 1. Hoe wij, samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaken van bestelling tot en met de bezorging;
 2. Hoe wij ervoor zorgen dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van Luxury Grapes;
 3. Hoe wij controleren op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.

1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

 • Bij online bestellingen bij Luxury Grapes is het verplicht dat de koper aangeeft tenminste 18 jaar en ouder te zijn. Dit wordt geverifieerd in ons bestelsysteem, waar wij een minimum ingevulde leeftijd hanteren van 18 jaar. Bij telefonische bestellingen of via Whatsapp/e-mail wordt gevraagd of de koper minimaal 18 jaar is. Tevens wordt in alle gevallen aan de klant gemeld dat bij aflevering degene die het pakket in ontvangst neemt 18 jaar of ouder moet zijn en zich desgevraagd ook dient te legitimeren.
 • Luxury Grapes werkt met vaste bezorgdienst DPD. Wij werken altijd met de optie leeftijdscheck. De bezorger controleert dan de leeftijd van de ontvanger door te vragen naar een geldig legitimatiebewijs. De bezorger registreert dan ook het documenttype en de laatste vijf cijfers van het documentnummer. Mocht de bewoner niet thuis zijn dan wordt het pakket geleverd bij een officieel afhaalpunt, waar de koper zich moet legitimeren met een officieel legitimatiebewijs om het pakket mee te mogen nemen. Bij de buren leveren is niet toegestaan en doet DPD dus niet, omdat dit in strijd is met de leeftijdscheck. 
 • Ook staan wij achter de NIX18 campagne en presenteren wij helder het NIX18-logo op onze website om jongeren zo goed mogelijk te informeren over alcohol(misbruik). 

Via deze manieren wordt bij iedere aankoop op afstand, naast het aankoopmoment, ook voldaan aan de verplichting om bij de aflevering van de goederen de leeftijd van de ontvanger/koper te controleren.

2. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

 • De vennoten van Luxury Grapes houden zichzelf op de hoogte van de recente ontwikkeling met betrekking tot de Alcoholwet.
 • De vennoten hebben de e-learning 'Voor Elkaar' via KNH gevolgd, die inzicht geeft in de juiste kennis en handvatten om verantwoord met alcohol om te gaan. 
 • Luxury Grapes geeft veel aandacht aan NIX18 voor profs en de vennoten houden zich op de hoogte van recente ontwikkelingen, nieuws en informatie.

3. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

 • Luxury Grapes doet minimaal één keer per jaar onderzoek naar de uitvoering van de geborgde werkwijze en de geldende verplichtingen. Het gaat hierbij zowel om de uitvoering door eigen personeel/vennoten als ketenpartners, zoals de bezorgdiensten, waarmee wij samenwerken. 
 • Wanneer er wijzigingen zijn in de Alcoholwet, stellen wij onszelf hier van op de hoogte en dan passen wij onze werkwijze -indien nodig- aan. 

Luxury Grapes controleert de geborgde werkwijze zoals beschreven in dit document door de inzet van zelfcontroles in iedere stap van het proces (van bestelling tot en met bezorging):

 • Wij hanteren een automatisch systeem die bestellingen blokkeert mocht een koper bij de online bestelling een leeftijd opgeven die onder de 18 is.
 • Op onze landingspagina is ee eerste controle naar de leeftijd, door een pop-up die verschijnt waarin mogelijke klanten hun leeftijd moeten verifiëren.
 • Wij controleren wij steekproefsgewijs of de bezorging door bezorgdiensten correct zijn uitgevoerd en of uitvoering is gegeven aan de 18+ check. Dit doen wij door zelf anonieme bestellingen uit te voeren. Klachten over dit proces en/of fouten nemen wij uiterst serieus op en doen er dan ook alles aan om dat tegen te gaan. Er zullen dan corrigerende maatregelen worden genomen. 

Voor meer informatie over verantwoord omgaan met alcohol, raadpleeg NIX18

Bij vragen over deze werkwijze kunt u contact opnemen met:

hello@luxurygrapes.nl

KVK: 89812220